11-7392 – Номер заменен

Цена: снят с продажи

Аналогичные номера в продаже

11-7433 OEM18 760 ₽
PP-11-74339 970 ₽

Аналогичные номера

11-7433 OEM, 11-7433, 117433 OEM, 117433, PP-11-7433, PP117433, 11-8685, 118685, 11-7392, 117392

Описание

Обратите внимание на аналогичные номера в продаже.

Номер устарел. Обратите внимание на аналогичные номера в продаже.

Посмотреть в каталоге где применяется:

11-7433

Модели рефрижераторных установок Thermo King:

AP-II W 1012
AP-II X 1012
AT11
AT12
Bus A/C Power Pack CANAIRE TK486V
Bus A/C Power Pack TK486B
Bus A/C Power Pack TK486V
Bus Power Pack w/se 2.2 Engine
Bus Power Pack w/TK 486 Engine
CG-II M22, M22D, M22E
CG-II M22C
CG-II M22F Prepared for Crowley
CG-II M23
CG-II M30, M30A, M30B
CG-II M30C Prepared for Crowley
CG-II M30D
CG-II M324
CG-II M330A
CG-II M40
CG-II M445
CGCM
CGCO
CGSM
Coach RT 1012
HRT-1012
HRT-I W 1012 COBUS 3000
King of the Road
KRS II PLUS
LRT-I 1000/1004 & LRT-II 1000/1004
NSD-II M3 Series
R6-M5
RC-II & RC-III
RMN-II SR
SB Classic
SB-100 30
SB-110 30
SB-110 Tier 2 Engine
SB-110+ 30
SB-130 30
SB-190 30
SB-200 30 & 50
SB-200TG
SB-210 30 & 50
SB-210 Tier 2 Engine
SB-210+ 30 & 50
SB-210+ 30 for JB Hunt
SB-230 & SB-230 RR 30 & 50
SB-300 30
SB-310 30 & SB-310R 30
SB-310 Tier 2 Engine
SB-310+ & SB-310R+ 30
SB-330 & SB-330 RR 30
SB-400 30
SB-400 Tier 2 Engine
SB-III 30 & 50 SR & TG VI EMEIA w/se 2.2 Engine
SB-III 30 G w/TK482E Engine
SB-III 30 MAX w/se 2.2 Engine
SB-III 30 SR+
SB-III 50 MAX w/se 2.2 Engine
SB-III 50 TC EMEIA w/se 2.2 Engine
SB-III 50 TC Tesco w/se 2.2 Engine
SB-III 50 WHISPER Multi-Temp SR
SB-III MAGNUM WHISPER
SB-III Multi-Temp SR+ w/se 2.2 Engine
SB-III MULTI-TEMP w/se 2.2 ENGINE
SB-III S SR w/se 2.2 Engine
SB-III S+ w/se 2.2 Engine
SB-III SLE & MAX EMEIA 30 & 50 w/se 2.2 Engine
SB-III SR MP IV w/di 2.2 Engine
SB-III SR MP IV+ TG VI & Rail w/se 2.2 Engine
SB-III Tier 2 Engine
SB-III WHISPER
SB-III WHISPER 25K
SB-III WHISPER MULTI-TEMP SR
SB-III WHISPER Performance
se 2.2 Engine
Sentry II MAX TC w/se 2.2 Engine
Sentry II MAX w/se 2.2 Engine
SGCM
SGCM 2000
SGCM 2000 Tier 2 Engine
SGCM 2000 Tier 2 Engine Maersk SeaLand
SGCM 3000
SGCM 3000 Maersk
SGCO
SGCO 2000
SGCO 2000 Tier 2 Engine
SGCO 2000 Tier 2 Engine Maersk SeaLand
SGCO 2000-151 for Maersk Sealand
SGCO 3000
SGCO 3000 Maersk
SGSM
SGSM 2000
SGSM 2000 Tier 2 Engine
SGSM 3000
SL TCI
SL-100, 200
SL-100e
SL-100e Tier 2 Engine
SL-200e
SL-200e Tier 2 Engine
SL-300
SL-400
SL-400e
SL-400e SR2
SL-400e SR2 Tier 2 Engine
SLX 100
SLX 100 Complete
SLX 200
SLX 200 Complete
SLX 300
SLX 300 FERRY
SLX 400
SLX 400 Complete
SLX SPECTRUM
SLXe 100
SLXe 200
SLXe 300
SLXe 400
SLXe SPECTRUM
SLXe WHISPER
SMX
SMX 50 TCI
SMX SR
SMX-II 50 SR TCI
SMX-II SR & TG VI
SPECTRUM DE 2 & 3
SPECTRUM DE 30
SPECTRUM DE 30 Tier 1 Plastic Skin
SPECTRUM DE 30-2 & 30-3 Tier 2 Engine
SPECTRUM S-II Tier 2 Engine
SPECTRUM SB 30 & 50 SR-2
SPECTRUM SB 50 for MBM
SPECTRUM SB TCI
SPECTRUM SB Tier 2 Engine
SPECTRUM SL Multi-Temp
SPECTRUM SL Tier 2 Engine
SPECTRUM Super-II TCI
SPECTRUM Super-II TCI w/TK 486 Engine
Super-II 190 30 SR+ MP VI
Super-II 30 190Y
Super-II 30 190Y Tier 2 Engine
Super-II 30 MAX & Multi-Temp w/se 2.2 Engine
Super-II 30 MAX w/se 2.2 Engine
Super-II 50 190Y Tier 2 Engine
Super-II 50 WHISPER & 190Y w/TK486 Engine
Super-II Multi-Temp SR w/se 2.2 Engine
Super-II Multi-Temp w/se 2.2 Engine
Super-II SR, SR+ & MAX TG VI w/se 2.2 Engine
Super-II Tier 2 Engine (701297)
Super-II WHISPER Multi-Temp w/TK 486 Engine
Super-II WHISPER w/TK 486 Engine
T11-M132 & M134 (EL Dorado Honolulu)
TK486 Engine
TK486E Engine
TK6000 30 w/se 2.2 Engine

ООО «ППартс»
+7 812 980 05 81
tk78.ru
192241
РФ, г. Санкт-Петербург
пр. Александровской Фермы, 29Е
9ms