10-33-1162 – Уплотнитель, Sentry, SB-I, SUPER-II

 • 10-33-1162 – Уплотнитель, Sentry, SB-I, SUPER-II – 0

  Цена: 399 ₽

  Аналогичные номера

  10-33-1162, 33-1162, 10331162, 331162

  Посмотреть в каталоге где применяется:

  33-1162

  Модели рефрижераторных установок Thermo King:

  Accessories & Options
  AMD-M1 & M2
  AMD-M2 w/TK3.95 Engine
  AP-II W 1012
  AP-II X 1012
  AT10-M11
  AT10-M12
  AT10-M14
  AT10-M15
  AT10-M16
  AT10-M17
  AT10-M18
  AT10-M19
  AT10-M20
  AT10-M21 & M21A
  AT10-M22
  AT10-M9, M9A, M9B & M9C
  AT11
  AT12
  AT13-M10
  AT13-M11
  AT13-M12
  AT13-M13
  AT13-M14
  AT13-M15
  AT13-M17 & M17A
  AT13-M18
  AT13-M19
  AT13-M20 & M20A
  AT13-M21
  AT13-M22
  AT13-M23
  AT13-M4
  AT13-M5
  AT13-M6
  AT13-M7
  AT13-M8
  AT13-M9
  AT15-M1
  AT15-M10
  AT15-M11
  AT15-M12
  AT15-M13
  AT15-M14
  AT15-M15
  AT15-M2
  AT15-M3
  AT15-M4
  AT15-M5
  AT15-M6
  AT15-M7
  AT15-M8
  AT15-M9
  AT16-M1
  AT16-M2
  AT16-M3
  AT16-M4
  AT16-M5
  AT16-M6
  AT18-M1
  AT18-M3
  AT18-M4
  AT18-M5
  AT19-M1
  AT19-M2
  AT19-M3
  AT19-M4
  AT19-M5
  AT19-M6
  AT19-M7
  AT19-M8
  AT2
  AT4
  AT6
  AT7
  BKD MAX w/TK 3.74 Engine
  Bus Accessories & Options
  Bus Power Pack w/se 2.2 Engine
  Bus Power Pack w/TK 486 Engine
  CD MAX & CD MAX EMEIA
  CD-II MAX & CD-II MAX EMEIA
  Coach RT 1012
  D1 w/di 2.2 Engine
  GTC-1
  HRT-1012
  HRT-I W 1012 COBUS 3000
  JD-II
  JD-II w/TK 2.49 Engine
  KD-I
  KD-II & KD-II MAX
  KD-II MAX w/TK 3.74 Engine
  KD-II SR w/TK 3.74 Engine
  LND 30 & 50
  LND 30 PEG
  LND-II EMEIA
  LND-II EMEIA w/TK 3.95 Engine
  LRT-I 1000/1004 & LRT-II 1000/1004
  MAGNUM SL mP-4000
  McTRK-II 30 & 50
  McTRL-I 30, 50 & 30 TC
  McTRL-I 30, 50 & 50 TC EMEIA
  MD-I
  MD-I SSIV
  MD-II & MD-II MAX
  MD-II MAX w/3.74 Engine
  MD-II SR w/TK 3.74 Engine
  MD-II TCI
  MD-II TCI, TCI EMEIA, TCI-Z EMEIA w/TK 3.74 Engine
  MD-II TCI-Z
  MD-II TLE w/TK 3.74 Engine
  NSD-II
  NSD-II M3 Series
  Peugeot Bus Power Pack Engine
  PGM MAX & PGM-II MAX
  R5-M32
  R5H-AT-M1
  R6-M5
  RD-I
  RD-II & RD-II MAX w/TK 3.88 Engine
  RD-II & RD-II MAX w/TK 3.95 Engine
  RD-II 50 TCI-Z
  RD-II SR w/TK 3.95 Engine
  RD-II TC & TCI
  RD-II TCI w/TK 3.95 Engine
  RD-II TCI-Z EMEIA w/TK 3.95 Engine
  RD-II TLE
  RMN-II SR
  SB-200 30 & 50
  SB-210 30 & 50
  SB-210 Tier 2 Engine
  SB-210+ 30 & 50
  SB-230 & SB-230 RR 30 & 50
  SB-I 1000, 1200, 2000 & HPO
  SB-II & SB-III SLE 30 & 50
  SB-II 50 TC
  SB-II w/di 2.2 Engine
  SB-III 30 & 50 SR & TG VI EMEIA w/se 2.2 Engine
  SB-III 30, 50 & TC MAX w/di 2.2 Engine
  SB-III 50 MAX w/se 2.2 Engine
  SB-III 50 TC EMEIA w/se 2.2 Engine
  SB-III 50 TC Tesco w/se 2.2 Engine
  SB-III 50 TC2 w/di 2.2 Engine
  SB-III 50 WHISPER Multi-Temp SR
  SB-III Multi-Temp SR+ w/se 2.2 Engine
  SB-III MULTI-TEMP w/se 2.2 ENGINE
  SB-III SLE & MAX EMEIA 30 & 50 w/se 2.2 Engine
  SB-III SLE EMEIA 30 & 50 w/di 2.2 Engine
  SB-III SR MP IV+ TG VI & Rail w/se 2.2 Engine
  SDZ 30 & 50 EMEIA
  SDZ 30 & 50 EMEIA w/TK 2.49 Engine
  Sentry 1500 & 3000 w/C201 Engine
  Sentry 30 & 50 1000, 1200, 2000 w/C201 Engine
  Sentry di
  Sentry di EMEIA
  Sentry di Prepared for the Air Force
  Sentry II MAX TC w/se 2.2 Engine
  Sentry II MAX w/se 2.2 Engine
  Sentry MAX w/di 2.2 Engine
  SHZ 50 EMEIA
  SL TCI
  SL-100, 200
  SL-300
  SL-400
  SMX
  SMX 50 TCI
  SMX SR
  SMX-II 50 SR TCI
  SMX-II SR & TG VI
  SPECTRUM S-II Tier 2 Engine
  SPECTRUM SB 30 & 50 SR-2
  SPECTRUM SB 50 for MBM
  SPECTRUM SB TCI
  SPECTRUM SB Tier 2 Engine
  SPECTRUM Super-II TCI
  SPECTRUM Super-II TCI w/TK 486 Engine
  Super NWD 5300
  Super TD-II w/TK 3.95 Engine
  Super-II 190 30 SR+ MP VI
  Super-II 30 190Y
  Super-II 30 190Y Tier 2 Engine
  Super-II 30 MAX & Multi-Temp w/se 2.2 Engine
  Super-II 30 MAX w/se 2.2 Engine
  Super-II 30 SR w/di 2.2 Engine
  Super-II 50 190Y Tier 2 Engine
  Super-II 50 WHISPER & 190Y w/TK486 Engine
  Super-II MAX w/di 2.2 Engine
  Super-II Multi-Temp SR w/se 2.2 Engine
  Super-II Multi-Temp w/se 2.2 Engine
  Super-II SR, SR+ & MAX TG VI w/se 2.2 Engine
  Super-II ThermoFresh w/di 2.2 Engine
  Super-II WHISPER Multi-Temp w/TK 486 Engine
  Super-II WHISPER w/TK 486 Engine
  T1-M68
  TD-II & TD-II MAX
  TD-II & TD-II MAX w/TK 3.95 Engine
  TD-II SR w/TK 3.95 Engine
  TEA1-M2
  TEA14-M1
  TEA14-M2 & M2A
  TEA14-M5
  TEA14-M6
  TK6000 30 w/se 2.2 Engine
  URD 25DG
  URD 50 TCIA
  URD-III 25DG
  URD-III 25DG w/3.95 Engine
  URD-III 50 MAX TCIA
  URD-III 50 TCIA
  UTS
  XNWD 30 5100 & 5200

  ООО «ППартс»
  +7 812 980 05 81
  tk78.ru
  192241
  РФ, г. Санкт-Петербург
  пр. Александровской Фермы, 29Е
  12ms