66-5721 OEM – Обратный клапан

Цена: 18 800 ₽

Аналогичные номера

66-5721 OEM, 66-5721, 665721 OEM, 665721

Описание

Обратный клапан

Посмотреть в каталоге где применяется:

66-5721

Модели рефрижераторных установок Thermo King:

King of the Road
MD-II TCI
MD-II TCI, TCI EMEIA, TCI-Z EMEIA w/TK 3.74 Engine
MD-II TCI-Z
PRECEDENT C-600
PRECEDENT S-600
RD-II 50 TCI-Z
RD-II TC & TCI
RD-II TCI w/TK 3.95 Engine
RD-II TCI-Z EMEIA w/TK 3.95 Engine
RMN-II SR
SB-100 30
SB-110 30
SB-110 Tier 2 Engine
SB-110+ 30
SB-130 30
SB-190 30
SB-200 30 & 50
SB-200TG
SB-210 30 & 50
SB-210 Tier 2 Engine
SB-210+ 30 & 50
SB-210+ 30 for JB Hunt
SB-230 & SB-230 RR 30 & 50
SB-300 30
SB-310 30 & SB-310R 30
SB-310 Tier 2 Engine
SB-310+ & SB-310R+ 30
SB-330 & SB-330 RR 30
SB-400 30
SB-400 Tier 2 Engine
SB-III 30 & 50 SR & TG VI EMEIA w/se 2.2 Engine
SB-III 30 G w/TK482E Engine
SB-III 30 MAX w/se 2.2 Engine
SB-III 30 SR+
SB-III 30, 50 & TC MAX w/di 2.2 Engine
SB-III 50 MAX w/se 2.2 Engine
SB-III 50 TC EMEIA w/se 2.2 Engine
SB-III 50 TC Tesco w/se 2.2 Engine
SB-III 50 TC2 w/di 2.2 Engine
SB-III 50 WHISPER Multi-Temp SR
SB-III MAGNUM WHISPER
SB-III Multi-Temp SR+ w/se 2.2 Engine
SB-III MULTI-TEMP w/se 2.2 ENGINE
SB-III S SR w/se 2.2 Engine
SB-III S+ w/se 2.2 Engine
SB-III SLE & MAX EMEIA 30 & 50 w/se 2.2 Engine
SB-III SLE EMEIA 30 & 50 w/di 2.2 Engine
SB-III SR & SR MP+ w/di 2.2 Engine
SB-III SR MP IV w/di 2.2 Engine
SB-III SR MP IV+ TG VI & Rail w/se 2.2 Engine
SB-III WHISPER
SB-III WHISPER 25K
SB-III WHISPER MULTI-TEMP SR
SB-III WHISPER Performance
Sentry di Prepared for the Air Force
Sentry II MAX TC w/se 2.2 Engine
Sentry II MAX w/se 2.2 Engine
Sentry MAX w/di 2.2 Engine
SL TCI
SL-100, 200
SL-100e
SL-100e Tier 2 Engine
SL-200e
SL-200e Tier 2 Engine
SL-300
SL-400
SL-400e
SL-400e SR2
SL-400e SR2 Tier 2 Engine
SMX
SMX 50 TCI
SMX SR
SMX-II 50 SR TCI
SMX-II SR & TG VI
SPECTRUM DE 2 & 3
SPECTRUM DE 30
SPECTRUM DE 30 Tier 1 Plastic Skin
SPECTRUM DE 30-2 & 30-3 Tier 2 Engine
SPECTRUM S-II Tier 2 Engine
SPECTRUM SB 30 & 50 SR-2
SPECTRUM SB 50 for MBM
SPECTRUM SB TCI
SPECTRUM SB Tier 2 Engine
SPECTRUM SL Multi-Temp
SPECTRUM SL Tier 2 Engine
SPECTRUM Super-II TCI
SPECTRUM Super-II TCI w/TK 486 Engine
Super-II 190 30 SR+ MP VI
Super-II 30 190Y
Super-II 30 190Y Tier 2 Engine
Super-II 30 MAX & Multi-Temp w/se 2.2 Engine
Super-II 30 MAX w/se 2.2 Engine
Super-II 30 SR w/di 2.2 Engine
Super-II 50 190Y Tier 2 Engine
Super-II 50 WHISPER & 190Y w/TK486 Engine
Super-II MAX w/di 2.2 Engine
Super-II Multi-Temp SR w/se 2.2 Engine
Super-II Multi-Temp w/se 2.2 Engine
Super-II SR, SR+ & MAX TG VI w/se 2.2 Engine
Super-II ThermoFresh w/di 2.2 Engine
Super-II WHISPER Multi-Temp w/TK 486 Engine
Super-II WHISPER w/TK 486 Engine
TK6000 30 w/se 2.2 Engine
URD-III 50 MAX TCIA

ООО «ППартс»
+7 812 980 05 81
tk78.ru
192241
РФ, г. Санкт-Петербург
пр. Александровской Фермы, 29Е
9ms